Onderhoud

Het onderhoud van een elektromotor, pomp of ventilator kan leiden tot een langere levensduur en een langere cost-of-ownership. Dit onderhoud kan plaatsvinden in verschillende vormen, namelijk: predictief, pro-actief, preventief en correctief. Elektromotoren Emmen wil correctief onderhoud proberen te voorkomen door de andere vormen van onderhoud toe te passen. Als er correctief onderhoud plaats moet vinden, is er sprake van een storing in de installatie. Dit heeft tot gevolg dat de installatie onverwacht stil komt te staan. Bij de andere vormen van onderhoud is er sprake van reparatie van elektromotoren, pompen of ventilatoren onder gecontroleerde omstandigheden op de gewenste tijdstippen. Een belangrijk aspect van ons onderhoud is dat al onze werkzaamheden ATEX- gecertificeerd zijn.

Predictief

De eerste stap van predictief onderhoud is het meten van bepaalde aspecten van een elektromotor. In de meeste gevallen gaat het hier om de trillingen die een elektromotor produceert. De tweede stap is het analyseren van de informatie die voorkomt uit het uitlezen van de trillingen. Dit wordt gedaan zodat er een beeld kan worden weergeven van de conditie van de cruciale onderdelen. Als laatste stap maakt onze gecertificeerde trillingsanalist een rapport met daarin het benodigd onderhoud om stilstand te voorkomen.

De voordelen van predictief onderhoud worden steeds meer zichtbaar voor de klanten van Elektromotoren Emmen. Er is jongstleden een studie gedaan naar predictief onderhoud door het World Economic Forum and Accenture. Uit deze studie is geconcludeerd dat predictief onderhoud er voor zorgt dat er 12% minder wordt uitgegeven aan gepland onderhoud en 30% minder aan reparatiekosten. Hiernaast is er een verlaging van 70% mogelijk van de stilstand door middel van het uitvoeren van predictief onderhoud.

Pro-actief

De elektromotoren, pompen en ventilatoren die Elektromotoren Emmen levert zijn van de hoogste kwaliteit. Dit betekent niet direct dat deze producten in elke omgeving even goed functioneren. In sommige omgevingen zijn er externe factoren die er voor zorgen dat een elektromotor, pomp of ventilator niet goed draait of kapot gaat. Om dit te kunnen voorkomen is er pro-actief onderhoud nodig.

Om de levensduur en kwaliteit van de elektromotor, pomp of ventilator te garanderen, is het van belang dat er gekeken wordt naar de aanwezige externe factoren. De eerste stap in dit traject is het omschrijven van de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan factoren zoals schadelijke stoffen en het weer. De tweede stap is onderzoeken naar mogelijkheden op het gebied van nieuwe of op maat gemaakt elektromotoren, pompen of ventilatoren. De laatste stap is het voorbereiden en implementeren van de mogelijkheden. Om dit te kunnen doen is er een grote mate van innovatief denken nodig. Dit innovatieve denken is een van de sterkere punten van Elektromotoren Emmen. Dit komt doordat Elektromotoren Emmen al 40 jaar ervaring heeft in het vak en dus al veel onmogelijke situaties zijn tegengekomen.

Preventief

Onder alle vormen van onderhoud steekt de preventieve vorm het meest simpel in elkaar. De eerste stap voor het uitvoeren van preventief onderhoud is het inventariseren van alle aanwezige elektromotoren, pompen en ventilatoren op locatie. Op deze manier weet Elektromotoren Emmen precies welke onderdelen er nodig zijn voor het gewenste onderhoud. De tweede stap is het bepalen van het termijn waarin een elektromotor, pomp of ventilator onderhoud nodig heeft. De laatste stap is het plannen en uitvoeren van het benodigd onderhoud.

Aan de ene kant is er veel ervaring nodig om werkzaamheden uit te kunnen voeren op het moment van een stop en aan de andere kant is er specialisme nodig om alles te kunnen reviseren. Dit is nou precies wat Elektromotoren Emmen binnen het bedrijf heeft. Er is namelijk al 40 jaar ervaring aanwezig binnen het bedrijf op het gebied van elektromotoren, pompen en ventilatoren.

Correctief

Elektromotoren Emmen wil zoveel mogelijk correctief onderhoud voorkomen, maar in sommige gevallen is correctief onderhoud de snelste of laatste redmiddel. In dit begrip spreken we veel over het reviseren van elektromotoren, pompen of ventilatoren die kapot zijn gelopen door middel van een storing. Echter is het van essentieel belang dat een storing zo snel mogelijk wordt opgelost en dat de installatie weer kan produceren.

Om een flexibele en snelle service te kunnen verlenen heeft Elektromotoren Emmen allen vakbekwame personeel aanwezig in het bedrijf. Het personeel werkt vlekkeloos met elkaar samen en dit leidt tot een uitstekende samenwerking tussen het personeel op locatie en in de werkplaats. Hierdoor kan Elektromotoren Emmen bijna elk probleem binnen 24 uur oplossen.

Uiteindelijk maak het voor Elektromotoren Emmen niet uit om welke vorm van onderhoud het gaat. Dit is omdat Elektromotoren Emmen alle werkzaamheden op locatie of in de werkplaats uit kan voeren. Hierdoor is Elektromotoren Emmen de aangewezen partner als het gaat om onderhoud op het gebied van elektromotoren, pompen en ventilatoren.