Condition monitoring

“Meten is weten” dit geldt ook op het gebied van elektromotoren, pompen en ventilatoren. Het toepassen van metingen zorgt er voor dat er essentiële informatie boven water komt. Deze informatie geef inzichten weer op het gebied van interne en externe factoren die van invloed zijn op de levensduur. Elektromotoren Emmen wil onverwachte stilstand voorkomen door het toepassen van metingen. Onverwachte stilstand is namelijk een van de grotere factoren van de cost-of-ownership van een elektromotor, pomp of ventilator. Op dit moment heeft Elektromotoren Emmen drie verschillende metingen, namelijk: Hipot surge test, Motion amplification en trillingsmetingen.

Hipot surge test

Een hipot surge test is een elektrische meting die toepasbaar is op alles waar een wikkeling in aanwezig is. De wikkeling is deels verantwoordelijk voor het ronddraaien van een elektromotor, pomp of ventilator en daardoor onmisbaar. Vanaf de buitenkant is er geen mogelijkheid om de wikkeling in te zien. De enige manier om een wikkeling met het oog te bekijken is door demontage van de elektromotor. Dit is in bepaalde gevallen niet mogelijk en hierdoor is de hipot surge test de uitkomst voor het meten van de wikkelingen.

Motion amplification

Het stuk lopen van een elektromotor, pomp of ventilator vindt zijn oorzaak in bepaalde gevallen in de aanwezige externe factoren. In deze externe factoren zijn dan trillingen aanwezig waardoor er problemen ontstaan voor een onderdeel van de installatie, echter kunnen deze trillingen niet worden waargenomen met het blote oog. Voor het waarnemen van deze trillingen heeft Elektromotoren Emmen een motion amplification camera. Deze camera kan alle trillingen, die aanwezig zijn in het proces, waarnemen. Door middel van deze camera is Elektromotoren Emmen in staat om de oorzaak van de trillingen te concluderen.

Trillingsmetingen

Een trilling kan veel teweeg brengen in de bewegende onderdelen van alles wat draait. Deze trilling kan er voor zorgen dat de aandrijving kapot loopt doordat het onregelmatig gaat lopen. Om dit te kunnen controleren is er een meting nodig door een gecertificeerd trillingsanalist. Uit deze trillingen wordt informatie gehaald over de conditie van de desbetreffende elektromotor, pomp, ventilator of tandwielkast. Bovendien kan er met deze informatie een analyse plaats vinden met daarin de punten die een dreiging kunnen vormen.

Het grote voordeel van het doen van metingen is dat informatie boven water komt over de conditie van een elektromotor, pomp, ventilator of tandwielkast. Als resultaat van het inwinnen van deze informatie is het mogelijk om onverwachte stilstand te voorkomen en gecontroleerd onderhoud te laten plaatsvinden. Tevens is onverwachte stilstand voor ieder bedrijf een doorn in het oog en heeft het als resultaat dat het veel geld kost. Dit wil Elektromotoren Emmen zo veel mogelijk voor haar klanten voorkomen.

Online monitoring system

In elk bedrijf is er een installatie aanwezig die essentieel is voor het productieproces. Als deze installatie wegvalt, staat het hele productieproces stil. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen heeft Elektromotoren Emmen de mogelijkheid om een online monitoring system te implementeren. In dit systeem worden er sensoren geplaatst op de essentiële onderdelen van de installatie. Door deze sensoren is het systeem in staat om op een bepaald interval een meting uit te voeren. Uit deze intervallen wordt er informatie afgelezen over de conditie van het onderdeel van de installatie. Het online monitoring systeem zorgt er voor dat er 24/7 informatie beschikbaar is over de conditie van de aanwezige elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten.

Uiteindelijk zijn metingen erg belangrijk voor de levensduur van een elektromotor, pomp, ventilator of tandwielkast. Hiernaast is het ook belangrijk om de controle hier over te houden. Onze gecertificeerd trillingsanalist staat altijd voor u klaar als u meer wil weten over de mogelijkheden van onze metingen.