Atex certificaat Elektromotoren Emmen BV verlengd

Op vrijdag 18 maart 2022 hebben wij een audit gehad van DEKRA Certification en is vervolgens ons #atex certificaat wederom voor 1 jaar verlengd.

Mocht u aandrijvingen in uw bedrijf of omgeving hebben die explosieveilig onderhouden moeten worden, wij hebben daarvoor de kennis in huis en beschikken over de vereiste certificering.
Neem contact met ons op via: info@elektromotorenemmen.nl of 0591-616928.

Elektromotoren Emmen BV blij met verlenging certificeringen Scope 8 en 10

Wij zijn blij te kunnen meedelen dat wij op 23 maart 2022 de 1e opvolging hebben gehad voor audit door KIWA Nederland BV.
Wij hebben van hen het rapport ontvangen en de certificeringen voor Scios Scope 8 en Scios Scope 10 zijn hiermee gecontroleerd en geëvalueerd. Met dit rapport wordt aangetoond dat wij werken aan de hand van de aan de certificering gestelde eisen. De certificeringen zijn met een jaar verlengd.

Inspectie Scope 8 en 10 voor elektrische installaties

Een storing in de elektrische installatie van uw bedrijf kan niet alleen gevaarlijk zijn voor uzelf of uw medewerkers, het kan zelfs brand veroorzaken. Om ongelukken en brand te voorkomen is het mogelijk om de elektrische installatie periodiek te laten inspecteren door middel van zogenaamde Scope metingen. Verzekeraars stellen deze metingen voor bedrijven vaak zelfs al verplicht als men een verzekering af wil sluiten.

“Voor wat betreft het meten van de veiligheid van de elektrische installatie hebben we het dan over de Scope 8 meting en als het gaat om de inspectie op het gebied van brandveiligheid gaat het om de Scope 10 meting”, legt Ronnie Katerbarg uit. “Deze metingen mogen alleen door SCIOS gecertificeerde bedrijven uitgevoerd worden, Elektromotoren Emmen doet dit nu sinds een kleine 2 jaar.”

Scope 8

Als eigenaar of gebruiker van een elektrische installatie wilt u voldoen aan de Wettelijke zorgplicht om een veilige werkplek te beiden aan uw bezoekers én werknemers. “Wordt er met machines of apparaten gewerkt dan moeten de risico’s op ongelukken met betrekking tot de elektriciteit tot een minimum worden beperkt en ook moet de installatie geschikt zijn om veilig te kunnen functioneren in de omstandigheden waarin deze gebruikt wordt”, legt Ronnie uit. “Tijdens een inspectie worden de groepenkasten niet alleen visueel maar ook door middel van metingen gecontroleerd op een correcte werking.” Bekabeling, bedrading en transportsystemen worden gecontroleerd op een juiste isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen en goed functionerende verbindingen. Er wordt beoordeeld of de hele installatie op dat moment goed beschermd is en voldoende is afgeschermd om aanraking te voorkomen. En, wat ook erg belangrijk is, of de installatie op de juiste manier uitschakelt als er wel aanraking of kortsluiting plaatsvindt en of de installatie nog steeds aan de eisen die er ten tijde van de aanleg aan gesteld werden en of uitbreidingen/aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben op het minimale veiligheidseisen van de installatie.

Scope 10

Door een Scope 10 inspectie uit te laten voeren komt u er als eigenaar of gebruiker achter of de elektrische installatie van het pand voldoende brandveilig is, of deze op de juiste manier is geïnstalleerd zodat er geen brand kan ontstaan en of uw installatie in combinatie met de activiteiten die in het bedrijfspand plaatsvinden geen risico vormt op het ontstaan van een brand. Ronnie: ”Deze inspectie is dus in hoofdzaak gericht op het voorkomen van brand als gevolg van een onveilige elektrische installatie, kortgezegd is het een preventieve inspectie ter voorkoming van brand.” Groepenkasten worden door middel van thermografisch onderzoek beoordeeld op eventuele hotspots. Dit zijn punten waar warmteontwikkeling plaats vindt. De algemene werking van de aardlekschakelaars wordt gecontroleerd en ook worden er metingen verricht om te bepalen of overbelasting van aansluitpunten leidt tot het uitschakelen van eindgroepen. Aardingen worden gecontroleerd om na te gaan of deze voldoende functioneel zijn om bescherming tegen brand te bieden, de inspecteur kijkt naar de technische staat van de installatie en overige apparaten of machines.

Rapportage en certificaat

“Na de meting/inspectie ontvangt de eigenaar of gebruiker een inspectierapport”, legt Ronnie uit. “In dit rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij dat wat er wel goed gaat met de installatie maar vooral natuurlijk ook bij dat wat nog aangepast of gerepareerd zou moeten worden.” Kapotte of loshangende stopcontacten zijn hier een eenvoudig voorbeeld van, deze kunnen immers gevaar voor de gebruiker opleveren of zelfs brand veroorzaken. “Wordt alles direct goedgekeurd dan ontvangt men een certificaat en als dat niet zo is komen we na reparatie of aanpassing van de installatie nog een keer terug om nogmaals te inspecteren.”

Bent u eigenaar van een elektrische installatie of bedrijfspand en wilt u meer weten over de scope 8 en 10 inspecties? Neem dan contact op met onze monteur Ronnie Katerbarg, hij kan u er alles over vertellen.

Elektromotoren Emmen BV deelnemer ABB Energie Efficiëntie Actie

Als ABB Authorized Value Partner zijn wij deelnemer aan de Energie Efficiëntie Actie, onder het motto ‘Samen maken we het verschil’.
Driedubbel verdienen met de ABB Energie Efficiëntie Actie:
– Energie efficiëntie = milieu besparing
– Energie efficiëntie = kostenbesparing
– Energie efficiëntie = energie-investeringsaftrek
Tot 31 december 2022 kunt u uw oude motor bij ons als de deelnemende ABB Authorized Value Provider inwisselen, waarbij u voor de prijs van een IE3-motor een IE4-motor geleverd krijgt. Daarmee bent u niet alleen verzekerd van lagere energiekosten, maar komt u ook in aanmerking voor energie-investeringsaftrek.
Wij helpen u graag verder met een gratis en vrijblijvende energie-efficiëntie scan om het besparingspotentieel voor uw bedrijf in te kaart te brengen.
Interesse of vragen? Neem contact met ons op 0591-616928 of info@elektromotorenemmen.nl
Voor meer informatie, zie onderstaande link.

Driedubbel verdienen met de ABB Energie Efficiëntie Actie

Elektromotoren Emmen BV streeft vermindering elektriciteitsverbruik na i.s.m. ABB

Elektromotoren Emmen BV is partner van ABB en streeft vermindering van elektriciteitsverbruik na. Interesse? Neem contact met ons op!

Wist u dat als alle (ca. 300 miljoen) industriële elektromotoren die vandaag de dag in gebruik zijn zouden worden vervangen door energiezuinige #elektromotoren en #drives, het wereldwijde elektriciteitsverbruik maar liefst met 10 procent kan worden verminderd? Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik van de hele EU. Samen maken we het verschil!

Elektromotoren Emmen BV
#ABB #EnergyEfficiencyMovement #inruilactie #EnergieEfficientieActie #profiteernu

Hendrikus Velzing draagt stokje over op 1 december

Hendrikus Velzing draagt stokje over op 1 december

Op woensdag 1 december aanstaande draagt onze directeur Hendrikus Velzing het stokje over aan zijn compagnon Rob Doornbos.
Na 47 jaar trouwe dienst gaan wij bij Elektromotoren Emmen BV afscheid van hem nemen.
Uiteraard is dit een bijzonder moment, dat groots gevierd zou moeten worden.
In verband met de situatie rondom corona en de daarbij behorende maatregelen, is dit niet mogelijk.
Wanneer dit kan, zullen wij eenieder uitnodigen voor een passend feest. Daarover volgt te zijner tijd bericht.
Voor nu zijn wij enorm trots op waar Hendrikus ons bedrijf gebracht heeft en zullen wij zijn plannen voortzetten.
Hendrikus blijft wel actief als directeur van Elektro- & Installatietechniek Emmen BV.

Deelnemers Techniekplein Emmen deden mee aan OBDD 2021

Samen met de bedrijven van Techniekplein Emmen hebben wij meegedaan aan de Open Bedrijvendag op zaterdag 6 november 2021.
Het Techniekplein Emmen bestaat uit de volgende zelfstandige bedrijven:
  • JD Techniek
  • Peters Metaaltechniek
  • EMD Engineering Manufacturing Design
  • Elektromotoren Emmen
  • Elektro- & Installatietechniek Emmen

Gasten en bezoekers hebben een unieke gadget gekregen, nadat zij alle 5 de deelnemers hebben bezocht. Deze gadget werd heel enthousiast ontvangen.

Ook burgemeester van Oosterhout bracht een bezoek aan Techniekplein Emmen.

Elektromotoren Emmen BV vanaf 15 september 2021 SCIOS gecertificeerd

Wij zijn zeer trots dat wij van Kiwa Nederland BV het volgende bericht mochten ontvangen:

“Tot ons genoegen delen wij u mede dat, naar aanleiding van de toelatingsaudit, per 15 september 2021 de volgende certificaten aan u zijn verleend:

Inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.
Dit certificaat, met nummer SSC-K107975/01, is geldig tot 15 september 2024.
Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s.
Dit certificaat, met nummer SSC-K107976/01, is geldig tot 15 september 2024”