Inspectie Scope 8 en 10 voor elektrische installaties

Een storing in de elektrische installatie van uw bedrijf kan niet alleen gevaarlijk zijn voor uzelf of uw medewerkers, het kan zelfs brand veroorzaken. Om ongelukken en brand te voorkomen is het mogelijk om de elektrische installatie periodiek te laten inspecteren door middel van zogenaamde Scope metingen. Verzekeraars stellen deze metingen voor bedrijven vaak zelfs al verplicht als men een verzekering af wil sluiten.

“Voor wat betreft het meten van de veiligheid van de elektrische installatie hebben we het dan over de Scope 8 meting en als het gaat om de inspectie op het gebied van brandveiligheid gaat het om de Scope 10 meting”, legt Ronnie Katerbarg uit. “Deze metingen mogen alleen door SCIOS gecertificeerde bedrijven uitgevoerd worden, Elektromotoren Emmen doet dit nu sinds een kleine 2 jaar.”

Scope 8

Als eigenaar of gebruiker van een elektrische installatie wilt u voldoen aan de Wettelijke zorgplicht om een veilige werkplek te beiden aan uw bezoekers én werknemers. “Wordt er met machines of apparaten gewerkt dan moeten de risico’s op ongelukken met betrekking tot de elektriciteit tot een minimum worden beperkt en ook moet de installatie geschikt zijn om veilig te kunnen functioneren in de omstandigheden waarin deze gebruikt wordt”, legt Ronnie uit. “Tijdens een inspectie worden de groepenkasten niet alleen visueel maar ook door middel van metingen gecontroleerd op een correcte werking.” Bekabeling, bedrading en transportsystemen worden gecontroleerd op een juiste isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen en goed functionerende verbindingen. Er wordt beoordeeld of de hele installatie op dat moment goed beschermd is en voldoende is afgeschermd om aanraking te voorkomen. En, wat ook erg belangrijk is, of de installatie op de juiste manier uitschakelt als er wel aanraking of kortsluiting plaatsvindt en of de installatie nog steeds aan de eisen die er ten tijde van de aanleg aan gesteld werden en of uitbreidingen/aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben op het minimale veiligheidseisen van de installatie.

Scope 10

Door een Scope 10 inspectie uit te laten voeren komt u er als eigenaar of gebruiker achter of de elektrische installatie van het pand voldoende brandveilig is, of deze op de juiste manier is geïnstalleerd zodat er geen brand kan ontstaan en of uw installatie in combinatie met de activiteiten die in het bedrijfspand plaatsvinden geen risico vormt op het ontstaan van een brand. Ronnie: ”Deze inspectie is dus in hoofdzaak gericht op het voorkomen van brand als gevolg van een onveilige elektrische installatie, kortgezegd is het een preventieve inspectie ter voorkoming van brand.” Groepenkasten worden door middel van thermografisch onderzoek beoordeeld op eventuele hotspots. Dit zijn punten waar warmteontwikkeling plaats vindt. De algemene werking van de aardlekschakelaars wordt gecontroleerd en ook worden er metingen verricht om te bepalen of overbelasting van aansluitpunten leidt tot het uitschakelen van eindgroepen. Aardingen worden gecontroleerd om na te gaan of deze voldoende functioneel zijn om bescherming tegen brand te bieden, de inspecteur kijkt naar de technische staat van de installatie en overige apparaten of machines.

Rapportage en certificaat

“Na de meting/inspectie ontvangt de eigenaar of gebruiker een inspectierapport”, legt Ronnie uit. “In dit rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij dat wat er wel goed gaat met de installatie maar vooral natuurlijk ook bij dat wat nog aangepast of gerepareerd zou moeten worden.” Kapotte of loshangende stopcontacten zijn hier een eenvoudig voorbeeld van, deze kunnen immers gevaar voor de gebruiker opleveren of zelfs brand veroorzaken. “Wordt alles direct goedgekeurd dan ontvangt men een certificaat en als dat niet zo is komen we na reparatie of aanpassing van de installatie nog een keer terug om nogmaals te inspecteren.”

Bent u eigenaar van een elektrische installatie of bedrijfspand en wilt u meer weten over de scope 8 en 10 inspecties? Neem dan contact op met onze monteur Ronnie Katerbarg, hij kan u er alles over vertellen.

EME Aandrijf- & besturingstechniek

Emmen

Willem Schoutenstraat 13
7825 VV Emmen

+31(0)591 - 61 69 28
info@eme-bv.nl

EME Aandrijf- & besturingstechniek

Farmsum

Deltaweg 32
9936 HK Farmsum

+31(0)596 - 61 91 98
info@eme-bv.nl

Storingsdienst

Algemeen
+31(0)85 - 48 541 90

R. Doornbos
+31(0)6 - 236 057 28